SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Przedmowa 5 Foreword 9

Obraz i jego znaczenie w utworze Gerharta Hauptmanna
pt. “Uroczyste widowisko w niemieckich rymach”. 14th

The image as language in Gerhart Hauptmanns
"Festival in German Rhymes". 19th

Postacie historyczne w utworze Gerharta Hauptmanna
“Uroczyste widowisko w niemieckich rymach”. 24

The historical persons in Gerhart Hauptmanns
"Festival in German Rhymes". 34

UROCZYSTE WIDOWISKO W NIEMIECKICH RYMACH
FESTIVAL IN GERMAN RHYME 45

Notka biograficzna - Gerhart Hauptmann 145

Gerhart Hauptmann - Biographical Information 147

Artyści (ilustracje)
The Artists (Illustrations) 152

Spis treści CD


Table of contents CD 159

ISBN 978-3-947231-02-7

INTERREG Poland-Saxony 2018

Gerhart Hauptmann "Festival in German Rhymes" PL / DE

€0.00Price

  Ars-Augusta eV

  Augustastrasse 6

  Goerlitz 02826

  Germany

  Tel. +49 3581 8778460

  +48 502 991789

  arsaugusta@gmail.com

  Write us a message

  © 2020 Ars-Augusta eV